Juridisch-vertaalbureau.nl, een activiteit van Metamorfose Vertalingen in Utrecht, biedt professionele vertaaldiensten voor de advocatuur, justitie en het bedrijfsleven in en vanuit tal van Europese talen.


Terminologie

Wat betreft terminologie zijn onze juridisch vertalers even vertrouwd met de finesses van het juridisch jargon als juristen zelf, en zij weten dat jargon bovendien feilloos te treffen in de doeltaal. Dit is een van de belangrijkste voorwaarden waaraan een vertaling moet voldoen om het predikaat ‘authentiek’ te verdienen. De betrekkelijke onvertaalbaarheid van veel juridische of institutionele begrippen speelt daarbij slechts een beperkte rol. Zo zijn de taken en bevoegdheden van het Nederlandse Openbaar Ministerie  uiteraard niet identiek aan die van bijvoorbeeld zijn Britse tegenhanger, the Public Prosecution Service. Toch is dit vooral een academische kwestie, die de kern van de vertaaldienst in praktische zin niet raakt. Alleen wanneer een bepaald begrip slechts bij benadering kan worden vertaald, zullen wij u daar via een noot van de vertaler op wijzen.

De noodzaak van kwaliteit

Juridisch vertaalwerk is een wereld en een vak op zich. Met juridische documenten – van arbeidscontracten tot testamenten – zijn vaak aanzienlijke persoonlijke of zakelijke belangen gemoeid, en het ligt dan ook voor de hand om de vertaling van dergelijke stukken toe te vertrouwen aan een gedegen bureau met beëdigde vertalers die kunnen bogen op jarenlange praktijkervaring.

U kunt er absoluut van op aan dat iedere tekst die u ons aanbiedt wordt voorgelegd aan een vertaler die het vak tot in de finesses beheerst en beschikt over ruime ervaring in het omzetten van juridische teksten in zijn of haar moedertaal.Kenmerken van een professionele vertaling

Voor het welslagen van een juridische vertaling – in welke taal dan ook – zijn drie factoren essentieel: taalgebruik, accuratesse en snelheid. Alle procedures bij Juridisch-vertaalbureau.nl zijn er derhalve op gericht deze factoren zorgvuldig te beheren.

Accuratesse


Een eenduidige juridische stijl bestaat niet. De brondocumenten die wij ter vertaling krijgen aangeboden, lopen uiteen van bondig en zakelijk tot barok en archaïsch – naar gelang de persoonlijke voorkeur van de auteur of de huisstijl van het kantoor waarvan de tekst afkomstig is. Hoe het ook zij, onze vertalers zorgen ervoor dat de betreffende stijlvariant zo getrouw mogelijk in de doeltaal wordt overgebracht.

Taalgebruik

Juridisch taalgebruik – in welke taal dan ook – kenmerkt zich door een formele stijl en een specifiek jargon. Een goed vertaler zorgt ervoor dat beide aspecten in de nieuwe tekst tot uiting komen, zodat de vertaling leest als een authentiek en origineel document – hoewel ze dat natuurlijk niet is.